Община Благоевград вече разполага с иновативна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух от VIVACOM