Нови услуги в платформата VIVA Fleet намаляват разходите за управление на служебния автопарк