Нова услуга от Мтел съхранява контактите в “облака”