Нова комуникационна услуга за защита при кризи вече е на българския пазар