Нова асоциация ще защитава интересите на телекомуникационните оператори