Невен Дилков е в Power 100 на най-влиятелните телеком личности в света