Невен Дилков: Компаниите от ecta потвърждават пълната си подкрепа за Украйна!