Нетера увеличава капацитета на новата си оптична мрежа в София