Нетера стартира технологична модернизация с подкрепата на ЕС