Нетера обявява програма за насърчаване на стартиращи фирми