Нетера е „Най-добрият телеком оператор в Централна и Източна Европа“!