NetIX от групата на Нетера и Ланком ще си партнират в Гърция