Мобилтел запазва лидерската си позиция в класацията „Капитал 100”