Мобилтел удължава ползването на радиочестотен спектър в 900 и 1800 MHz