Мимо Гарсия: Екстравертност и интровертност в условията на коронавирус