Мимо Гарсия: "Еднополово семейство може да отгледа и да възпита прекрасно дете"