Максим Бехар – основен лектор на три поредни световни PR форума