Максим Бехар: Сега PR бизнесът е инвестиция, която клиентите искат бързо да си възвърнат