Магазините на Теленор работят при повишени мерки за защита