МИМО ГАРСИЯ призова да се създаде Национален борд срещу насилието