M3 Communications Group, Inc. в топ 3 в Европа и в България