M3 Communications Group, Inc. ще предоставя безплатни PR услуги на НПО с цел по-добра информираност за коронавируса