Липсата на адекватна информационна кампания за ваксинацията е тежък комуникационен и политически провал