Курс: Основи на маркетинга – стимулиране на търсенето и увеличаване на продажбите