Комуникацията на НАП по време на кризата с личните данни беше забавена и непълна