Комуникационната индустрия у нас с 11 конкретни предложения за икономически мерки към правителството