Колокация на ИТ оборудване вече е достъпно и за малкия и среден бизнес