Колежът по МТ&М отчита изпълнението на проект за управление на качеството