Клиентите на Нетера следят с видеовръзка поддръжката на техниката си