Катедра „Теология“ в ПУ и РИМ – Пловдив организират Международна конференция за съвременната святост