„Кариера за нова ERA” представя в Пловдив възможностите за професионална реализация на студенти