Кампания събра 50 000 лева за децата в приемни семейства