Качеството на връзката и нейната скорост е в основата на онлайн образованието