Използването на мобилни технологии при провеждането на събития набира популярност