Intracom Telecom открива дъщерно дружество в Италия