Информация за работното време на магазините на Теленор по време на празниците