Игровата конзола се предлага ексклузивно от оператора с възможност за 36 месечен лизинг