Фондацията на TELUS International Bulgaria стартира конкурса за финансиране на социалнозначими проекти