Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ стартира проект насочен към създаване на правни познания в българските младежи