Филологическият факултет на ПУ организира семинар „Университетът среща бизнеса“