Фармацевтичните компании продължават да игнорират комуникацията чрез социални медии на местно ниво