Fabric is Cool – предизвикателство като никое досега