Еврокомисар Мария Габриел с публична лекция във Висшето училище по телекомуникации и пощи на 11 декември