Equinix ще изгради нов център за данни в Барселона – развиващ се център за свързаност в Средиземноморието