Емоционално видео приобщава към каузата за приемната грижа