EllaLink си сътрудничи с Equinix за първия в света висококапацитетен подводен кабел между Латинска Америка и Европа