Една трета от младите в Европа търсят информация за психичното здраве