ЕС2019: Европа създава амбициозна индустриална политика за глобално лидерство в областта на цифровите технологии