Директор от Нетера е сред най-влиятелните телеком личности в света