Димитър Георгиев вече е мениджър „Информационна сигурност“ в Мнемоника